കർക്കിടക മാസമായി ….ആയതിനാൽ തന്നെ അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചു പല വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും കേരളത്തിൽ നിലവിൽ ഉണ്ട് . അവ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്തിനു ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെ മനസിലാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് എന്നാൽ മാത്രമേ അവയിൽ ഇന്നും കാലപ്രസക്തി ഉള്ളവയും ഇല്ലാത്തവയും തമ്മിൽ യുക്തിപൂർണമായി വേർതിരിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. കർക്കിടകം “പഞ്ഞ മാസം” ആയതെങ്ങനെ ? കർക്കിടക മാസം കാല വർഷം ശക്തമായി പെയ്തിറങ്ങുന്ന സമയം. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ  പുതിയ കൃഷിയും മറ്റു പ്രവർത്തികളും ഇക്കാലഘട്ടത്ത് സാധ്യമല്ല , സംഭരിച്ച വെച്ച ഭക്ഷണത്തിൽ വേണം ജീവിതം ആയതിനാൽ ഭക്ഷണ ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാവാം. അതു കൊണ്ടു പഞ്ഞ മാസം എന്നു പേര് വന്നു. ഇന്നത്തെ കാലത്തു മാളിലും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും പോയാൽ കർക്കിടമായാലും കിട്ടാത്തതായി ഒന്നുമില്ല  അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് അതിനെ പഞ്ഞ മാസം എന്നു വിളിക്കുന്നതിൽ എന്തർത്ഥമാണുള്ളത് ?. പ്രത്യേകിച്ചു പണി ഒന്നും ഇല്ലാതെ കോരി പെയ്യുന്ന മഴയുടെ തണുപ്പത്തു വീട്ടിലിരിക്കുന്നതു കൊണ്ടു മനസ്സിൽ പല അനാശാസ്യങ്ങളും പൊട്ടി മുളച്ചേക്കാം …..അതു ഒഴിവാക്കുന്നതിലേക്കായി രാമായണ പാരായണം, നാലംബല ദർശനം ഇങ്ങനെ ആദ്ധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളിൽ പണ്ടുള്ളവർ ഏർപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ കർക്കിടകം രാമായണ മാസവും ആയി . ഇന്ന് കർക്കിടകം ആയതു കൊണ്ടു പണിക്കു പോകാണ്ടുണ്ടോ ? രാമായണം ഒക്കെ വായിച്ചു വീട്ടിൽ സമയം കളയാൻ നേരമുണ്ടോ ? അപ്പൊ രാമായണ മാസം എന്നു അതിനെ വിളിക്കുന്നതിൽ എന്തു യുക്തി ?.

മഴ മൂർഛിക്കുന്ന മാസമാണല്ലോ കർക്കിടകം അപ്പോൾ മടിയും ചടഞ്ഞു കൂടി ഇരിക്കാനും സ്വാഭാവികമായി അധികം തോന്നിയെന്നിരിക്കാം  …. പോരാത്തതിന് കർക്കിടകം തുടങ്ങിയാൽ ചികിത്സ, രാമായണ പാരായണം എന്നിവയൊക്കെ ചാർത്തി വെച്ചിട്ടും ഉണ്ട് … അപ്പോൾ ഈ മടി കാലത്തിനു മുൻപ് വീടെല്ലാം ഒന്നു അടിച്ചു പെറുക്കി വൃത്തിയാക്കുന്നതല്ലേ ബുദ്ധി …അല്ലേൽ പലതരം ചെറുപ്രാണികൾ വീട്ടിൽ കേറാനുള്ള സാധ്യതയും ജാസ്തിയാണ് . അങ്ങനെ മുന്നേയുള്ള മിഥുന മാസത്തിന്റെ അവസാനം വീട് അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കൽ ഒരു ചടങ്ങാക്കി മാറ്റി (ചേട്ടയെ/ജ്യേഷ്ഠയെ പുറത്താക്കൽ ) ….കർക്കിടകം ഒന്നിന് വൃത്തിയാക്കൽ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ സന്തോഷം….. എല്ലാം ആകെ ഐശ്വര്യമയമായി….. അപ്പോൾ പിന്നെ ആ സന്തോഷവും ചടങ്ങാക്കി ശ്രീപോതി ഒരുക്കൽ (ഭഗവതി അഥവാ ലക്ഷ്മിയെ അഥവാ ഐശ്വര്യത്തെ വരവേൽക്കാൻ) എന്ന ചടങ്ങും ആയി. പിന്നെ വീട്ടിന്റെ മുൻപിൽ നിലവിളക്കും ദശപുഷ്പങ്ങളും അഷ്ട മാങ്കല്യവും ഒക്കെ വെച്ചു അലങ്കാരമായി ….ഐശ്വര്യമയം ….ഠിം. ഇന്ന് കർക്കിടകം ആയതു കൊണ്ടു വാക്യൂം ക്ളീനർ പ്രവർത്തിക്കില്ല എന്നുണ്ടോ ? ജോലിക്കാരി വരാതിരിക്കുമോ ? രാമായണം വായനയും അംബല ദർശനവും ഒന്നുമില്ലായ്കയാൽ വൃത്തിയാക്കലിന് വിശേഷാൽ മറ്റു മാസങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേക സമയ ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടോ ?. ചെറു പ്രാണികൾ ഫ്ലാറ്റിനകത്തു കേറി വരാണ്ടിരിക്കാൻ ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലേ ? അപ്പോൾ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചു ചേട്ട പുറത്താക്കലിനും ശ്രീപോതി വെക്കലിനും പ്രസക്തി ഇല്ലാണ്ടാവുകയല്ലേ  ? ….ആവശ്യം ഇല്ലാ എന്നു സാരം . പിന്നെ കൊട്ടി ഘോഷിക്കുന്ന കർക്കിടക വാവും പിതൃ ബലിയും ആണ് . സൂര്യനും സോളിസ്റ്റിസും ഒക്കെ നോക്കി ജീവിച്ചിരുന്ന കാർഷിക സമൂഹത്തിനു ഇതിനൊക്കെ പ്രായോഗിക-വൈകാരിക അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു , ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർക്കും സോഫ്ട്വെയർ എഞ്ചിനിയർക്കും അവ പ്രസക്തങ്ങൾ അല്ല. കർക്കിടക സംക്രമണത്തോടെ ദക്ഷിണായനം തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതു കഴിഞ്ഞ കറുത്ത വാവിന് പിതൃക്കളെ ഓർമിക്കാൻ ദിവസം ഒന്നു കല്പിച്ചു വെച്ചു …ഒരു വാലെന്റൈൻസ് ഡേ, മദേഴ്‌സ് ഡേ പോലെ ഒക്കെ പോലുള്ള പിതൃക്കൾക്കായിട്ടുള്ള ആൻസെസ്റ്റർസ് ഡേ…. അത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം . മത വിശ്വാസമുള്ളവർ ആചരിക്കാം ഇല്ലാത്തവർ വേണ്ട. ബാക്കി ഉള്ളത് ഭക്ഷണവും ചികിത്സയും ആണ് .

ഋതു ചര്യ ആണ്…. കാലാവസ്ഥ പെട്ടന്ന് മാറിയ സമയം മിതമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ ആരോഗ്യത്തിനു നല്ലതു, മഴ ആയതു കൊണ്ടു വിയർപ്പു കുറവാണ് ആയതിനാൽ സേവിക്കുന്ന പല പച്ച മരുന്നുകളുടെ നഷ്ടം ശരീരത്തിൽ നിന്നും കുറയുന്നു…. ശരീരത്തിൽ നന്നായി പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുന്നു ….അപ്പോൾ മിത ഭക്ഷണവും ആയുർവേദ ചികിത്സയും വേണ്ടവർക്ക് അതു നില നിർത്താൻ യോഗ്യമായതു തന്നെ. മേൽപ്പറഞ്ഞ പല കാരണങ്ങളാൽ തന്നെ മിത ഭക്ഷണവും ആയുർവേദ ചികിത്സയും ഒഴിച്ചു മറ്റുള്ള ആചാരങ്ങളിൽ വെല്യ പ്രായോഗിക യുക്തി ഒന്നും ഇക്കാലത്തു കാണേണ്ടതില്ല .

chikithsa (1)